• Alles
  • Nieuws

Uit de bestuursvergadering van 17 augustus 2020 In de vergadering van 17 augustus heeft het bestuur stilgestaan bij de huidige situatie door de coronacrisis.Het gemeenschapshuis isgedwongen gesloten geweest van 9 maart tot 1 juli.Na 1 juli zijn er maar twee activiteiten opgestart. In september hopen we dat er meer verenigingen terug...

Van de gemeente Breda is er toestemming gegeven om per 1 juni de activiteiten in ons gemeenschapshuis weer op te starten. Natuurlijk ging dit niet zo maar. Elk gemeenschapshuis of buurthuis moet een aantal maatregelen nemen en dat vastleggen in een protocol. Ook in ons gemeenschapshuis is dat gebeurd. Er...

Het voetbalveld tegenover het gemeenschapshuis is al een aantal jaren in zeer slechte staat en was aan vernieuwing toe. Echter gezien de financiele situatie had het bestuur geen middelen om het voetbalveld een goede opknap beurt te geven. Dit jaar zijn er gesprekken geweest bij de voetbalclubs van KPJ en...