Mededeling bestuur

Uit de bestuursvergadering van 17 augustus 2020

In de vergadering van 17 augustus heeft het bestuur stilgestaan bij de huidige situatie door de coronacrisis.
Het gemeenschapshuis isgedwongen gesloten geweest van 9 maart tot 1 juli.
Na 1 juli zijn er maar twee activiteiten opgestart. In september hopen we dat er meer verenigingen terug komen.
De opbrengsten van het derde kwartaal lopen ver achter bij voorgaande jaren, terwijl de kosten gewoon doorgaan.
Het vierde kwartaal zal naar verwachting wat beter zijn, maar door de maatregelen zullen er geen activiteiten gelijktijdig kunnen.
Dat heeft grote gevolgen voor de financiele positie van de Stichting.

Ondersteuning vanuit de overheid en gemeente
We hebben een eenmalige vergoeding ontvangen van de overheid en de subsidieaanvraag bij de gemeente Breda loopt nog.
De uitkomst daarvan is nog onduidelijk en laat nog op zich wachten tot zeker eind september.
Afhankelijk van deze bijdrage kunnen we gaan vaststellen hoeveel wij gaan interen op onze reserves
Dat maakt dat plannen voor groot onderhoud (herinrichting gemeenschapshuis) voorlopig in de ijskast moeten of vertraagd uitgevoerd. Het positieve nieuws is wel dat we waarschijnlijk open kunnen blijven en door kunnen gaan met onze activiteiten.

Extra activiteiten
Als gemeenschapshuis hebben we nog steeds ruimte (vooral overdag) om verenigingen, clubs, kleine groepen etc. te verwelkomen. Ga in gesprek met ons en je zult merken dat er veel mogelijk is. Deze extra activiteiten helpen ons om financieel gezond te blijven.