Ontstaan

Algemeen

De Stichting Liesbosch stelt zich ten doel het Gemeenschapshuis Liesbosch met alle faciliteiten in huur beschikbaar te stellen aan diverse instellingen, clubs, groepsactiviteiten en verenigingen die de sociale samenhang bevorderen, of activiteiten met een educatief of recreatief karakter willen ontplooien. Potentiële huurders van de faciliteiten moeten op enigerlei wijze een binding hebben met het doelgebied van het gemeenschapshuis (Breda Zuid – West).

 

Het Gemeenschapshuis heeft de navolgende mogelijkheden:

  • Een grote zaal die door middel van een schuifwand in 2 delen verdeeld kan worden, t.w. de voorzaal met bar en biljarts en de achterzaal met audio visuele mogelijkheden.
  • Er is een vergaderkamer.
  • Er is een besloten buitenruimte met terras, speelweide en een Jeu-de-Boule baan. Deze buitenruimte is geschikt voor bv BBQ
  • Bij het gemeenschapshuis zijn ook een sportveld beschikbaar met in het gemeenschapshuis kleedlokalen en douches
  • Er is een parkeergelegenheid op eigen terrein en ook in de naaste omgeving. Er zijn bij de ingang 2 invaliden parkeervakken.

 

Personeel

De stichting heeft een medewerker als beheerder van de barfaciliteit in dienst en voor het overige wordt er uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.

 

Voorzieningen

Het gebouw is voorzien van een invalidentoilet en elektrisch bediende toegangsdeuren.

Jaarlijks worden de brandbestrijdingsmaterialen en de noodverlichting gecontroleerd op hun deugdelijkheid. De accommodatie Gemeenschapshuis Liesbos voldoet in zijn geheel aan de huidige door de Brandweer gestelde veiligheidseisen

Het gebouw heeft ook een AED  beschikbaar om in geval van een calamiteit onwel geworden personen direct hulp te kunnen bieden.

Een gratis Wi-Fi netwerk is beschikbaar voor de bezoekers.

 

De aandacht van het bestuur van de stichting en het enthousiasme van personeel en vrijwilligers zorgen er voor dat alle gewenste activiteiten op een vertrouwde en veilige manier kunnen plaatsvinden.

Klik op een van onderstaande buttons en ga door naar de pagina.