We gaan weer open

Van de gemeente Breda is er toestemming gegeven om per 1 juni de activiteiten in ons gemeenschapshuis weer op te starten. Natuurlijk ging dit niet zo maar. Elk gemeenschapshuis of buurthuis moet een aantal maatregelen nemen en dat vastleggen in een protocol. Ook in ons gemeenschapshuis is dat gebeurd. Er is door het bestuur hard gewerkt en ons protocol is klaar. Er zijn stickers aangebracht en looproutes vastgelegd. Aan de bar zitten is nog niet mogelijk maar iedereen kan in de zaal aan een tafel zitten op 1,5 m afstand. Vervolgens heeft het bestuur gesprekken gevoerd met de verenigingen die in het gemeenschaphuis thuis zijn. Zij hebben allemaal het protocol ondertekend waar de leden van de clubs zich aan moeten houden. Als 1e gaat de biljartclub BCLB a.s. vrijdag van start.
Andere verenigingen volgen later. Helaas zijn nog niet alle activiteiten zijn al mogelijk. Het smartlappenkoor Liesleut b.v. zal toch even moeten wachten tot de RIVM hier een uitspraak overdoet. Ook voor andere dan de regulieren activiteiten kan men zich melden. Graag hier voor contact opnemen met Coby Eestermans. tel.: 076 5140462 of mail naar contact@liesbosch.info

Hieronder vindt u ons protocol.

PROTOCOL  GEMEENSCHAPSHUIS:

 • Als je verkouden bent of koorts hebt blijf je thuis!
 • Bij aankomst wordt door de vereniging / bezoekers een presentielijst opgesteld en deelnemers gecontroleerd op klachten. De lijst wordt afgeven bij de bar.
 • Tussen  personeel en bezoekers, maar ook tussen bezoekers onderling, wordt altijd 1,5 meter afstand bewaard.
 • Het naleven van de regels wordt door de vereniging / bezoekers zelf bewaakt.
 • Iedereen desinfecteert de handen bij binnenkomst (desinfectiegel is aanwezig).
 • Iedereen respecteert de looprichtingen (zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer).
 • Toiletten mogen maar door één persoon tegelijk worden bezocht en handen worden goed gereinigd.
 • Alle RIVM richtlijnen worden nageleefd: geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog, niet aan gezicht zitten.
 • Alle tafels worden door de gebruikers gedesinfecteerd bij binnenkomst en nogmaals bij het verlaten  van de zaal.
 • Gebruikte materialen worden gedesinfecteerd en opgeruimd.
 • We werken alleen met bestelbonnen op naam. Drankjes worden aan de bar besteld en  bijgeschreven. Aan het eind van de bijeenkomst wordt de bon afgerekend.
 • Gebruikte glazen en kopjes worden weer op de wagentjes geplaatst en bij de bar weggezet.
 • Er wordt alleen met de pin betaald.