Het voetbalveld tegenover het gemeenschapshuis is al een aantal jaren in zeer slechte staat en was aan vernieuwing toe. Echter gezien de financiele situatie had het bestuur geen middelen om het voetbalveld een goede opknap beurt te geven. Dit jaar zijn er gesprekken geweest bij de voetbalclubs van KPJ en...

Op woensdag 29 april heeft het bestuur van Stichting Liesbosch gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor onze stichting, het personeel, de vrijwilligers en alle belanghebbende verenigingen. Hieronder treft u de belangrijkste zaken aan: Stand van zaken We hebben de organisatorische en financiele stuatie rond de coronacrisis in beeld gebracht. De...

In verbandmet het corvid-19 virusis ons gemeenschapshuis tot minimaal 1 juli gesloten. Dat geldt dus voor alle activiteiten die in ons gemeenschapshuis plaats vinden. Wel gaan er gesprekken komen met de gemeente Breda om te bekijken wat de mogelijkheden zijn in de 1,5 m. maatschappij en aan welke regels wij...