Bestuursleden De Stichting Liesbosch is nog steeds op zoek naar mensen, die de gemeenschap Liesbos een warm hart toedragen en ons een bestuur willen versterken. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen en dat is echt te weinig. Met een versterking van twee personen kunnen we de taken wat...

Uit de bestuursvergadering van 17 augustus 2020 In de vergadering van 17 augustus heeft het bestuur stilgestaan bij de huidige situatie door de coronacrisis.Het gemeenschapshuis isgedwongen gesloten geweest van 9 maart tot 1 juli.Na 1 juli zijn er maar twee activiteiten opgestart. In september hopen we dat er meer verenigingen terug...

Van de gemeente Breda is er toestemming gegeven om per 1 juni de activiteiten in ons gemeenschapshuis weer op te starten. Natuurlijk ging dit niet zo maar. Elk gemeenschapshuis of buurthuis moet een aantal maatregelen nemen en dat vastleggen in een protocol. Ook in ons gemeenschapshuis is dat gebeurd. Er...