• Alles
  • Nieuws

Van de gemeente Breda is er toestemming gegeven om per 1 juni de activiteiten in ons gemeenschapshuis weer op te starten. Natuurlijk ging dit niet zo maar. Elk gemeenschapshuis of buurthuis moet een aantal maatregelen nemen en dat vastleggen in een protocol. Ook in ons gemeenschapshuis is dat gebeurd. Er...

Het voetbalveld tegenover het gemeenschapshuis is al een aantal jaren in zeer slechte staat en was aan vernieuwing toe. Echter gezien de financiele situatie had het bestuur geen middelen om het voetbalveld een goede opknap beurt te geven. Dit jaar zijn er gesprekken geweest bij de voetbalclubs van KPJ en...

Op woensdag 29 april heeft het bestuur van Stichting Liesbosch gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor onze stichting, het personeel, de vrijwilligers en alle belanghebbende verenigingen. Hieronder treft u de belangrijkste zaken aan: Stand van zaken We hebben de organisatorische en financiele stuatie rond de coronacrisis in beeld gebracht. De...