Nieuwe look voor gemeenschapshuis?

Drie leden van het bestuur zijn op bezoek geweest bij Satelliet meubelen om inspiratie op te doen voor de herinrichting van het gemeenschapshuis. Als bestuur zijn we van mening dat een andere uitstraling van ons gemeenschapshuis hard nodig is.

Waarom een nieuwe look?

Het is al lang geleden dat we iets aan de inrichting van het gemeenschapshuis hebben gedaan. Onze prioriteit lag de laatste jaren vooral bij het financieel gezond maken van het gemeenschapshuis, zeker gezien het feit dat de subsidies van de gemeente met ingang van 2020 helemaal vervallen. Maar het een heeft wel met het ander te maken. Als het gemeenschapshuis er gezellig uitziet komen er ook meer activiteiten en dus meer inkomsten. Daarom hebben we besloten dat het hoog tijd wordt om iets te doen.

Hoe gaan we dat doen?

We willen eerst een plan laten maken en een gedetailleerde offerte. Dan weten we een totaalplaatje, maar ook wat het kost als we het gefaseerd aan gaan pakken. Vervolgens gaan we op zoek naar partijen, die door middel van subsidies ons willen helpen. Een traject dat wat langer gaat duren, maar dat geeft niet. Stap voor stap!

Inspiratie opdoen!

Er is heel veel op het gebied van inrichting voor bedrijven, scholen, gemeenschapshuizen etc. Hierbij een kleine impressie van hoe het er uit zou kunnen zien!