Coronacrisis

Op woensdag 29 april heeft het bestuur van Stichting Liesbosch gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor onze stichting, het personeel, de vrijwilligers en alle belanghebbende verenigingen.

Hieronder treft u de belangrijkste zaken aan:

Stand van zaken

We hebben de organisatorische en financiele stuatie rond de coronacrisis in beeld gebracht. De crisis heeft grote gevolgen voor het gemeenschapshuis. Onze doelgroep bestaat voor een groot deel uit de risicogroep en dat vraagt om grote zorgvuldigheid.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat onze reserves reiken tot het eind van het jaar. Als er dan geen oplossing is zullen wij het gemeenschapshuis moeten sluiten. Dat is extra zuur, omdat we in twee jaar tijd een gezonde financiele basis hebben opgebouwd, die nu in rap tempo wordt afgebroken. Maar natuurlijk hopen wij dat het niet zover komt.

Wat gaan we doen

Allereerst gaan we in gesprek met de gemeente Breda. Hoe kijken zij tegen de huidige situatie aan en wanneer verwachten zij dat het gemeenschapshuis open kan gaan? Wat betekent de 1,5 meter maatschappij voor onze verenigingen en welke financiele gevolgen heeft dat? Is de gemeente bereid om het gat dat ontstaat aan te vullen om zo te zorgen dat het gemeenschapshuis behouden blijft voor de buurt? Veel vragen, maar we hebben de antwoorden nodig om onze situatie helder te krijgen.

De daarop volgende stap

Vervolgens gaan we in gesprek met de gebruikers van het gemeenschapshuis. Hoe willen jullie met de nieuwe regelgeving omgaan en zien jullie daar concrete oplossingen voor? Hoe gaan we de extra kosten met elkaar dragen, waarbij we natuurlijk hopen dat de gemeente daar een grote bijdragen in zal leveren. Wij hopen dat we samen met alle gebruikers ons gemeenschapshuis weer op een veilige manier open kunnen stellen.

Afspraak

Zodra de rol van de gemeente duidelijk is zal Coby Eestermans een afspraak maken met iedere vereniging. Samen met een van de bestuursleden komt zij bij jullie op gesprek. Vooraf krijgen jullie een agenda toegestuurd en vertellen we de gemaakte afspraken met de gemeente. We zullen jullie vragen om alvast goed na te denken over de nieuwe 1,5 meter economie en wat dat betekent voor jullie gebruik van het gemeenschapshuis.

Nog vragen

Als zaken niet helemaal duidelijk zijn of je hebt andere vragen, neem dan gerust contact op met Coby Eestermans via email: coby.eestermans@gmail.com of 06-13193722.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van stichting Liesbosch